Δε. Ιαν 30th, 2023

zacharonews.gr

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.TV

Δυτική Ελλάδα: Νέα εποχή στον οδοφωτισμό – Με led,

τηλεμετρία και πολλαπλά οφέλη οικονομικά και περιβαλλοντικά
NEWSZACHARO@GMAIL.COM

Πάνω από 12.000 φωτιστικά σώματα πρόκειται να αντικαταστήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον οδοφωτισμό της αρμοδιότητάς της με νέα φωτιστικά σώματα τύπου led.

Πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανέδειξε τον ανάδοχο του έργου –είναι η «Μυτιληναίος Α.Ε»- για την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού καθώς και την συντήρηση του συστήματος τηλεμετρίας, που θα διαθέτει το νέο δίκτυο για την επόμενη δεκαετία. Πλέον μετά τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για να προχωρήσει αυτή η μεγάλη παρέμβαση προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.

Αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης παρέμβασης θα είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς αυτό είναι πολύ μεγάλο με τους συμβατικούς λαμπτήρες, η μείωση των εκπομπών ρύπων, αλλά και η ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους καθώς για πολλά χρόνια ο ηλεκτροφωτισμός σε πολλά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου είναι προβληματικός.

Στο πλαίσιο της σύμβασης ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τον οριστικό σχεδιασμό, και συγκεκριμένα θα υλοποιήσει :

α) την προμήθεια , κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία /διαχείριση του συστήματος και των υποδομών οδοφωτισμού του περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών συστημάτων ελέγχου (τηλεδιαχείριση) μετά των απαραίτητων συνοδευτικών εργασιών με στόχο της ενεργειακή αναβάθμιση και απόδοση αυτού καθώς και
β) της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του περιφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας για την ομαλή λειτουργία της ενεργειακής αναβάθμισης.

Η «καινοτομία» της συγκεκριμένης σύμβασης είναι ότι παράλληλα εγκαθίσταται και σύστημα τηλεμετρίας, προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα οι βλάβες και φθορές στο σύστημα του οδοφωτισμού και αντίστοιχα να προχωρά γρήγορα η αποκατάστασή τους. Γι’ αυτό και ανατίθεται η συντήρηση του συστήματος για μια δεκαετία.

Ειδικότερα το αντικείμενο του αναδόχου περιλαμβάνει τα κάτωθι Τμήματα :

Τμήμα A: Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων

-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αντικατάσταση 12.455 τεμαχίων
φωτιστικών σωμάτων

Ο ανάδοχος θα προβεί στην αντικατάσταση 12.455 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα μελέτη και θα υλοποιήσει το σύνολο των προβλεπόμενων στη μελέτη εργασιών για την εγκατάσταση και αναβάθμιση των
απαιτούμενων υποδομών. Επιπλέον θα προβεί στην αποκατάσταση των βλαβών/φθορών που αφορούν στις εν λόγω υποδομές οδοφωτισμού του οδικού δικτύου, και θα εξασφαλίσει την παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Φωτισμού, η εγκατάσταση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε
ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

– Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την διαχείριση και τον έλεγχο του
οδοφωτισμού των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του πάγιου κινητού εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητος για την απρόσκοπτη, ασφαλή και σύγχρονη
λειτουργία του Συστήματος Φωτισμού και την παροχή των υπηρεσιών, καθώς θα αναλάβει την προμήθεια του πληροφοριακού συστήματος τηλε-διαχείρισης και ελέγχου της λειτουργίας του.

– Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος φωτισμού των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση του Συστήματος Φωτισμού (όχι δικτύου), η οποία συνίσταται κατά βάση στη λειτουργία, συντήρηση και εν γένει διαχείριση αυτού για 10 έτη έτη .

Τμήμα Β: Συντήρηση και επισκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού για
την ομαλή λειτουργία της ενεργειακής αναβάθμισης.

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση του συνόλου των φθορών, ζημιών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού οι οποίες ενδέχεται να καταστήσουν προβληματική τη σωστή λειτουργία του συστήματος της ενεργειακής αναβάθμισης. Δεδομένου του γεγονότος , ότι η σημερινή καταγραφή ήταν είναι εικόνα στιγμής με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η σωστή προεκτίμηση του προϋπολογισμού της παρούσας εργασίας ο ανάδοχος θα εκτελέσει ενιαία για ολόκληρο το διάστημα τις εργασίες που περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την εκτέλεση πλήρους περαιωμένης και έντεχνης κατά είδος μονάδας εργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη της μελέτης για χρονικό διάστημα 3 ετών.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση”

ΡΟΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ >