Δε. Σεπ 26th, 2022

zacharonews.gr

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.TV

Νέα Εφαρμογή «Γραφείο Δημότη – Διαχείριση Αιτημάτων Καθημερινότητας Πολιτών»

NEWSZACHARO@GMAIL.COM

Νέα Εφαρμογή «Γραφείο Δημότη – Διαχείριση Αιτημάτων Καθημερινότητας Πολιτών»

Ο Δήμος Ζαχάρως, στο πλαίσιο εφαρμογής νέων τρόπων  επικοινωνίας  ειδικά για την αντιμετώπισης  της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, κατάφερε να προχωρήσει στη προμήθεια  ολοκληρωμένων διαδικτυακών εφαρμογών, η χρήση των οποίων διευκολύνει την εξ αποστάσεως  διαχείριση αλληλογραφίας, έκδοση πιστοποιητικών, δικαιολογητικών, διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας κλπ. Με τον παραπάνω τρόπο λειτουργίας , αποφεύγεται η συνάθροιση πολιτών και υπαλλήλων, με αποτέλεσμα τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19.

Η Εφαρμογή Γραφείο Δημότη, διαχειρίζεται καθημερινά αιτήματα δημοτών τα οποία ομαδοποιεί, οργανώνει και προωθεί στις ανάλογες υπηρεσίες ενώ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξής τους. Το Γραφείο Δημότη, βοηθάει στην κατανόηση των αναγκών των δημοτών, την ταξινόμηση και αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και την απόκτηση συνέπειας. Συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου και επιφέρει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων, για τον Δήμο. Παράλληλα διευκολύνει την «Εσωτερική Επικοινωνία» μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου.

Την διαδικτυακή έκδοση της Εφαρμογής, μπορείτε να την προσπελάσετε μέσα από τον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Δήμουwww.zacharo.gr, στην αρχική σελίδα, στο κουμπί Σύστημα υποβολής αιτημάτων καθημερινότητας.

Σύντομα θα ακολουθήσει και η Mobileέκδοση της Εφαρμογής.

ΡΟΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ >