Δε. Ιαν 30th, 2023

zacharonews.gr

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.TV

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ & ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
NEWSZACHARO@GMAIL.COM

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ & ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6ΞΜΥΩΡΗ-3ΥΝ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6ΜΦΨΩΡΗ-8ΨΧ

ΡΟΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ >