Πα. Δεκ 9th, 2022

zacharonews.gr

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.TV

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στη ΔΕΥΑΖ (Δημοτική Επιχείρηση ‘Υδρευσης-Αποχέτευσης Ζαχάρως)

NEWSZACHARO@GMAIL.COM

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στη ΔΕΥΑΖ (Δημοτική Επιχείρηση ‘Υδρευσης-Αποχέτευσης Ζαχάρως)

https://www.zacharo.gr/wp-content/uploads/2022/11/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97-2022-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A88%CE%9D%CE%A3%CE%9F%CE%A1%CE%A78-%CE%A86%CE%97-1.pdf

ΡΟΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ >