Κυ. Ιαν 29th, 2023

zacharonews.gr

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.TV

Το νέο ΔΣ του Γ.Ν. Ηλείας

NEWSZACHARO@GMAIL.COM

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τον ορισμό νέας διοίκησης στο Γ.Ν. Ηλείας. Το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής:

1. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτη, πτυχιούχος της Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Προσωρινός Διοικητής στο ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Πέτρου, πτυχιούχος του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ, με αρμοδιότητα στην ΑΟΜ «ΑΜΑΛΙΑΔΑ», ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΛΟΥΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ του Μέγα Ελεύθερη Επαγγελματίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον ΔΗΜΟΥΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑ του Κωνσταντίνου, Συνταξιούχο.

4. ΑΗΔΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου, Ιατρός Γενικής Ιατρικής ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον ΣΙΑΨΑΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Αθανασίου, Έμπορο.

5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του Ιωάννη, πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Προσωρινή Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ με αρμοδιότητα στην ΑΟΜ «ΚΡΕΣΤΕΝΑ».

6. ΓΚΑΝΤΑΪΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου, Διευθυντής Ορθοπεδικής που υπηρετεί στην ΟΜΕ «ΠΥΡΓΟΣ» του ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ως μοναδικό μέλος – εκπρόσωπος των ιατρών, δυνάμει της με αρ. 20407 (β)/4-8-2022 σχετικής Πράξης Διοικητή.

7. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Σπυρίδωνα, 2, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής που υπηρετεί στην ΟΜΕ «ΠΥΡΓΟΣ» του ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ως τακτικό μέλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων – πλην ιατρών, με αναπληρώτρια του την ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αλεξάνδρου, υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ κλάδου Νοσηλευτικής, ομοίως.

8. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας που υπηρετεί στην ΟΜΕ «ΠΥΡΓΟΣ» του ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά της την ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Ιωάννη, Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου της ίδιας Μονάδας.

9. ΜΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου Διευθύντρια Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας που υπηρετεί στην ΟΜΕ «ΠΥΡΓΟΣ» του ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ ως τακτικό μέλος με αναπληρώτριά της την ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Θεοδώρου, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας , ομοίως.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, εξαιρουμένων των περιπτώσεων (Α1) και (Α5), των οποίων η θητεία συναρτάται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας προεπιλογής Διοικητή στο ενιαίο ΝΠΔΔ και Αναπληρωτή Διοικητή αρμόδιου για την ΟΜΕ
«ΚΡΕΣΤΕΝΑ», δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4735/2020 (Α ́ 197

ΡΟΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ >