ZACHARONEWS.GR
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του.

Κοινοποίηση

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΔήμαρχος

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87)
  παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι
  ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του
  το άρθρο 118 του ν. 5079/23.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87)
  άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και
  με την αντιμισθία.
 4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23
 5. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
  “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το
  ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023
 7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους
  Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023
  του ανέρχεται στους 9.076 κατοίκους.
 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν
  άμισθος.
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών
  τροποποιήσεις αυτού ΦΕΚ 3167/12
  ΖΑΧΑΡΩ 2-1-2024
  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24
  για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση
  αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 ν. 3852/10)
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2024
  Δήμαρχος Ζαχάρως
  Έχοντας υπόψη:
  Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την
  .4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι
  .4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23
  Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το
  άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά
  Το άρθρο 30 του ν. 5056/23
  Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
  οι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το
  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Αντιδήμαρχοι»
  Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021(
  461/21.04.2023) για τον Δήμο Ζαχάρως , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός
  κατοίκους.
  μπορεί να ορισθούν τέσσερεις (4)έμμισθοι Αντιδήμαρχοι
  Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 236/τ.Β/09
  ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5
  2024
  . 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  , όπως τροποποιήθηκε από την
  .4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του
  το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και
  . 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  . 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
  , όπως τροποποιήθηκε από το
  /2012 (Α’ 40), αναφορικά
  Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
  οι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το
  2021(Ελληνική Στατιστική
  , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός
  Αντιδήμαρχοι και ένας (1)
  τ.Β/09-02-2012) και τις
  2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
  Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου
  Ζαχάρως με θητεία από 02/01/2024 μέχρι 31/12/2024 εντός της τρέχουσας δημοτικής
  περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
 10. τον κ. ΛΩΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του Δημητρίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες: α. τμήματος Τεχνικών Έργων, β.
  τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Συγκοινωνιών, γ. τμήματος Πολεοδομίας, δ. Πολιτικής
  Προστασίας και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ζαχάρως ΦΕΚ 236/9-2-
  2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019.
 11. Τον κ. ΤΡΙΓΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες : α. Αυτοτελούς
  τμήματος Κοινωνικής προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, β. του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Ζαχάρως, γ. του
  ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, δ. Αυτοτελών Γραφείων Παιδικών Σταθμών Ζαχάρως και Φιγαλείας, ε.
  Βοήθεια στο σπίτι και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ζαχάρως ΦΕΚ
  236/9-2-2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019.
  3.Τον κ. ΚΟΣΣΥΦΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Χαριλάου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και
  Καθαριότητας και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες του τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
  και τμήματος Περιβάλλοντος και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ζαχάρως
  ΦΕΚ 236/9-2-2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019.
 12. Τον κ. ΜΠΑΜΗ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Διαχείρισης
  ζώων συντροφιάς και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες στο τμήμα διαχείρισης Πρασίνου,
  διαχείρισης ζώων συντροφιάς και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου
  Ζαχάρως ΦΕΚ 236/9-2-2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019.
  Β. Ορίζει τον κατωτέρω δημοτικό σύμβουλο ως άμισθο Αντιδήμαρχο και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
  ΔΗΜΑΡΧΟΥ του Δήμου Ζαχάρως με θητεία από 02/01/2024 μέχρι 31/12/2024 εντός της
  τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
 13. τον κ. ΤΕΡΖΗ ΙΩΑΝΝΗ του Αθανασίου καθ’ ύλην αντιδήμαρχο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες όλων όσων αναλυτικά περιγράφονται στον
  Ο.Ε.Υ του Δήμου Ζαχάρως ΦΕΚ 236/9-2-2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019
  , ΦΕΚ 2092/5-6-2019.
  Γ. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  1.Ορίζει την κα Αντωνοπούλου Μαρίνα του Επαμεινώνδα εντεταλμένη σύμβουλο
  Αγροτικής, Τουριστικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και της μεταβιβάζει αρμοδιότητες του
  Αυτοτελούς τμήματος Τοπικής και οικονομικής ανάπτυξης
  2.Ορίζει τον κ. Καψή Κωνσταντίνο του Πέτρου εντεταλμένο σύμβουλο ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες : α. στο ΚΕΠ και β. στο
  Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας
  3.Ορίζει τον κ. Λαλιώτη Αριστείδη του Φωτίου εντεταλμένο σύμβουλο ΔΙΑ ΒΙΟΥ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  4.Ορίζει τον κ. Κουτσόπουλο Νικόλαο του Γρηγορίου εντεταλμένο σύμβουλο
  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ και
  του μεταβιβάζει αρμοδιότητες των επιμέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκαταστημένες
  στη Νέα Φιγαλεία ήτοι το ΚΕΠ και οι δημοτικές υπηρεσίες Φιγαλείας ( συντονισμός όλων των
  δημοτικών υπηρεσιών για τις απαιτούμενες δραστηριότητες στη ΔΕ Φιγαλείας και των
  ορεινών όγκων)
  Δ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη
  του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
  Ε. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.
  ΣΤ.α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λώλου Θεόδωρου που απουσιάζει ή κωλύεται
  ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κόσσυφας Δημήτριος
  β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κόσσυφα Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται
  ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπάμης Ιωάννης,
  γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τριγάζη Γεώργιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί
  ο Αντιδήμαρχος κ. Τερζής Ιωάννης,
  δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπάμη Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο
  Αντιδήμαρχος κ. Κόσσυφας Δημήτριος
  Ζ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
  Αντιδήμαρχος κ. Τερζής Ιωάννης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει
  ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Λώλο
  Θεόδωρο
  Η. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής
  απολαβής.
  Θ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
  του Δήμου Ζαχάρως
  Ο Δήμαρχος Ζαχάρως
  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Related posts

Ζαχάρω: Μεγάλες και ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν τις εκλογές

admin

Στην τελική ευθεία το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Ζαχάρω

admin

Ορκίστηκε χθες ο νέος δήμαρχος Ζαχάρως, Κ. Μητρόπουλος

admin