ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣΚΟΙΝΩΝΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαχάρως θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. “Έγκριση πρακτικού για τον διαγωνισμό του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩΣ».
2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων (θέσεων ΚΕΔ) για τοποθέτηση καντινών.
3. Άρση ευθύνης υπολόγου για ΤΟ αριθ.165/2023 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής.
4. Άρση ευθύνης υπολόγου για ΤΟ αριθ.104/2023 Χρηματικό Ενταλμα Προπληρωμής.
5. Πρόταση-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προυπ/σμου οικ. έτους 2023.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Αλεξανδρόπουλος Κων/νος

Related Posts

1 of 94